fbpx

RS Tømrer

Din partner til totalentrepriser og renoveringsprojekter

Vores vision

RS Tømrer er specialister og erfarne indenfor en lang række tømreropgaver og totalentrepriser. Vi udfører både små serviceopgaver og store tømreropgaver. 

Vi lægger stor vægt på den faglige stolthed, tillid og troværdighed når vi i samarbejde med vores kunder og faste samarbejdspartnere stræber efter det bedst mulige resultat. Det vigtigste, for os, er at vores kunder er trygge og føler sig inkluderet i projektet.

Vores kerneopgaver består af gennemgribende renoveringer af huse og ejendomme, udført i totalentreprise med vores loyale og kompetente samarbejdspartnere fra alle håndværksgrupper. 

Vi går forrest i sparringsprocessen, projektering, udførelse og aflevering af færdigt projekt.

RS Tømrer Aarhus Rasmus Tømrermester

Rasmus Stampe

Tømrermester

Privat

Vi hjælper privatkunder med alle tømreropgaver

RS Tømrer sidder klar til at hjælpe privatkunder med at føre deres boligdrømme ud i livet. Planlægger du for eksempel en renovering eller ombygning af dit hus, står vi til rådighed med sparring og kompetent håndværk.

Uanset projektet lægger vi stor vægt på personlig service og løsninger, der svarer til kundens behov. Samtidig prioriterer vi kvalitet i alle vores byggeprojekter, så du kan være sikker på resultatet forbliver pænt i mange år.

Planlægger du også et byggeprojekt, og har du brug for en professionel samarbejdspartner? Kontakt os for at høre mere om mulighederne og få et tilbud på din opgave.

rs-tomrer-privat-arbejder-001

Renovering, ombygning og tilbygning

Virker det uoverskueligt selv at skulle koordinerer dit byggeprojekt? Hos RS Tømrer har vi stor erfaring med rådgivning, planlægning og udførelse af totalentrepriser indenfor renovering og ombygninger. 

Vi samarbejder med en række kompetente virksomheder, hvorfor vi også kan være behjælpelige på projekter, der ud over tømrerydelser også omfatter andet arbejde – eksempelvis VVS- og el-installationer, malerarbejde, blikkenslagerarbejde eller murerarbejde.

Færdige projekter for private

Nybyg i Højbjerg

Renovering i Risskov - Loft til kip

Renovering af Gartnerboligen i Risskov

Få et uforpligtende tilbud i dag!

Kunne du tænke dig et uforpligtende tilbud? Brug ét minut på at udfylde vores kontaktformular og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

rs-tomrer-erhverv-lastbil-001

Erhverv

Samarbejdspartner til din virksomheds byggeprojekter

RS Tømrer tilbyder alsidige kompetencer og professionel betjening, når det gælder byggeprojekter i erhvervsregi. Vi har kapacitet til at udføre projekter for både små og store virksomheder i Østjylland.

Vi har hjulpet kunder, både inden for det offentlige og det private erhvervsliv, med professionelt tømrerarbejde. Blandt andet har vi udført gennemgribende renoveringer af restaurationslokaler, ligesom vi har samarbejdet med Skanderborg og Aarhus Kommune om større byggeprojekter, herunder renoveringer af skoler.

Vores kompetencer omfatter alle gængse opgaver i tømrerfaget, og vi udfører både mindre og store byggeprojekter. Således har vi både serviceret erhvervsdomiciler og mindre kontorlandskaber, men også gennemført store ombygninger og renoveringer for vores erhvervskunder.

Det siger kunderne om os

Udfyld kontaktformularen her

Så vender vi hurtigt tilbage med en plan og et overslag på dit projekt.

Persondata

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

RS Tømrerfirma ApS (RS Tømrer)

L. A. Rings Vej 44, 8270 Højbjerg

CVR-nr.: 38627422

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@rstomrer.dk.

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores [cookiepolitik].

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • Email
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil HR med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.